UPROSZCZONY STEROWNIK PRZEWODOWY

Uproszczony sterownik przewodowy


Specyfikacja

PC-ARH
  • Steruje 1–16 jednostkami wewnętrznymi (master / slave)
  • Idealne do hoteli
  • Niezwykle kompaktowe
  • Uproszczone funkcje (włączanie / wyłączanie, tryb, temperatura, wentylacja)
  • Najlepiej pracuje z centralą sterującą lub CS-NET WEB

Kompatybilność Utopia, VRF