SKRZYNKI CH-BOX DO ODZYSKU ENERGII DLA SYSTEMÓW 3-RUROWYCH VRF

ch-box_4_up Skrzynki CH_Box do odzysku energii dla systemów 3-rurowych
ch-box_4_up Skrzynki CH_Box do odzysku energii dla systemów 3-rurowychch-box_12_left Skrzynki CH_Box do odzysku energii dla systemów 3-rurowychch-box_12_right Skrzynki CH_Box do odzysku energii dla systemów 3-rurowychch-box_12_up Skrzynki CH_Box do odzysku energii dla systemów 3-rurowychch-box_4_left Skrzynki CH_Box do odzysku energii dla systemów 3-rurowychch-box_16_right Skrzynki CH_Box do odzysku energii dla systemów 3-rurowychch-box_16_up Skrzynki CH_Box do odzysku energii dla systemów 3-rurowychch-box_8_right Skrzynki CH_Box do odzysku energii dla systemów 3-rurowychch-box_8_left Skrzynki CH_Box do odzysku energii dla systemów 3-rurowychch-box_4_right Skrzynki CH_Box do odzysku energii dla systemów 3-rurowychch-box_8_up Skrzynki CH_Box do odzysku energii dla systemów 3-rurowych


Specyfikacja

VRF

Ich funkcją jest umożliwienie włączenia wymaganego trybu pracy (chłodzenie lub ogrzewanie), niezależnie od trybu, w jakim pracuje agregat zewnętrzny. Dzięki tej możliwości użytkownik wykorzystuje ciepło do odzysku energii dla układów – z klimatyzacji do ogrzewania – przy nakładzie tej samej ilości energii elektrycznej.