UZDATNIANIE POWIETRZA I ODZYSK ENERGII

Rekuperator Hitachi - jednostka do uzdatniania powietrza
Producent: HitachiHitachi

Specyfikacja

Rekuperacja