UPROSZCZONY STEROWNIK PRZEWODOWY

Uproszczony sterownik przewodowy


Specyfikacja

PC-ARH
  • Steruje 1–16 jednostkami wewnętrznymi (master / slave)
  • Idealne do hoteli
  • Niezwykle kompaktowe
  • Uproszczone funkcje (włączanie / wyłączanie, tryb, temperatura, wentylacja)
  • Najlepiej pracuje z centralą sterującą lub CS-NET WEB

Kompatybilność Utopia, VRF

{tab-ex tab title="Specyfikacja" class="red solid"}

Maksymalna liczba kontrolowanych jednostek wewnętrznych - 16

Jednoczesne sterow. jednostkami - przewodowe

Włączenie / wyłączenie - tak

Sonda temperatury - tak

Wybór trybu działania - tak

Regulacja prędkości wentylacji - 3

Wybór zadanej temperatury - tak

Tryb automatyczny - tak

Przypisywanie maksymalnie wysokiej i niskiej temperatury - tak

Maskowanie wskaźników - tak

Regulacja klap odchylających - tak

Funkcja poza mrozem - tak

Osuszanie - tak

Automatyczny restart po odłączeniu zasilania - tak

Blokada klawiatury - tak

Ekran LCD - tak

Kody alarmowe - 45 kodów sklasyfikowanych wg agregatów

Odszranianie w trakcie - tak

Temperatura - tak

Prędkość wentylacji - tak

Wskaźnik funkcjonowania - tak

Stan filtra - tak

Funkcje opcjonalne(jednostka wewnętrzna, agregat, system) - 12 dostępnych funkcji - Automatyczny tryb grzania / chłodzenia - Sterowanie lokalne lub centralne - Połączenie z sondą zdalną

{/tabs-ex} {/tabs}