CENTRALNY STEROWNIK WŁ. / WYŁ.

Centralny sterownik wł./wył. HITACHI


Specyfikacja

PSC-A16RS
  • Sterowanie 1-16 jednostkami wewnętrznymi (master / slave)
  • Scentralizowane włączanie / wyłączanie
  • 8 elementów sterowanych za pomocą „H-Link”
  • Automatyczna parametryzacja wg adresów jednostek
  • Dostępne funkcje (włączanie / wyłączanie, raportowanie błędów, raportowanie działania itp.)

Kompatybilność Utopia, VRF

{tab-ex tab title="Specyfikacja" class="red solid"}

Maksymalna liczba kontrolowanych jednostek wewnętrznych - 16

Włączenie / wyłączenie - tak

Grupowanie jednostek - tak

Ustawienia centralne (ogólne) - tak

Ustawienia wg agregatów - -

Ustawienia wg bloków - -

Możliwość skojarzenia - PSC A64S oraz PSC A1T

{/tabs-ex} {/tabs}