CENTRALNY STEROWNIK WŁ. / WYŁ.

Centralny sterownik wł./wył. HITACHI


Specyfikacja

PSC-A16RS
  • Sterowanie 1-16 jednostkami wewnętrznymi (master / slave)
  • Scentralizowane włączanie / wyłączanie
  • 8 elementów sterowanych za pomocą „H-Link”
  • Automatyczna parametryzacja wg adresów jednostek
  • Dostępne funkcje (włączanie / wyłączanie, raportowanie błędów, raportowanie działania itp.)

Kompatybilność Utopia, VRF