CENTRALNY STEROWNIK PRZEWODOWY

Centralny sterownik przewodowy Hitachi


Specyfikacja

PSC-A64S
  • Steruje nawet 256 jednostkami wewnętrznymi (16 agregatów)
  • Działa na pilota lub bez pilota
  • Przyłącze „H-Link”
  • Automatyczne ustawianie parametrów
  • Dostępne funkcje (włączanie / wyłączanie, raportowanie błędów, raportowanie działania itp.)

Kompatybilność Utopia, VRF

{tab-ex tab title="Specyfikacja" class="red solid"}

Maksymalna liczba kontrolowanych jednostek wewnętrznych - 16 agregatów na 128 jednostek

Język - wielojęzyczny

Pomoc - w danym języku

Włączenie / wyłączenie - tak

Wybór trybu działania - tak

Regulacja prędkości wentylacji - tak

Wybór zadanej temperatury - tak

Tryb automatyczny - tak

Regulacja klap odchylających - tak

Funkcja poza mrozem - tak

Grupowanie jednostek - tak

Ustawienia centralne (ogólne) - tak

Ustawienia wg agregatów - tak

Ekran LCD - tak

Temperatura - tak

Prędkość wentylacji - tak

Stan filtra - tak

Wyświetlanie modelu jednostki - tak

Zegar (timer) - tak

Funkcje opcjonalne(jednostka wewnętrzna, agregat, system) - Sterowanie lokalne lub centralne

Odciążenie (automatyczne lub wg wskazanych stref) - tak

Możliwość skojarzenia - PSC A16RS oraz PSC A1T

{/tabs-ex} {/tabs}