WIELOFUNKCYJNY STEROWNIK PRZEWODOWY

Wielofunkcyjny sterownik przewodowy Hitachi


Specyfikacja

PC-ARFPE
  • Steruje 1–16 jednostkami wewnętrznymi (master / slave)
  • Wbudowany czujnik temperatury otoczenia
  • Regulacja parametrów pracy (włączanie /wyłączanie, tryb, temperatura, wentylacja itp.)
  • Możliwość wpisania nazw stref we własnym języku
  • Zegar zwykły i tygodniowy

Kompatybilność Utopia, VRF

{tab-ex tab title="Specyfikacja" class="red solid"}

Maksymalna liczba kontrolowanych jednostek wewnętrznych - 16

Jednoczesne sterow. jednostkami - przewodowo - 16 jednostek bezprzewodowo - 4 jednostki*

Język - wielojęzyczny

Pomoc - w danym języku

Włączenie / wyłączenie - tak

Sonda temperatury - tak

Wybór trybu działania - tak

Regulacja prędkości wentylacji - 4 (zgodnie z JW)

Wybór zadanej temperatury - tak

Tryb automatyczny - tak

Regulacja klap odchylających - tak

Osuszanie - tak

Automatyczny restart po odłączeniu zasilania - tak

Blokada klawiatury - tak

Ustawienia wymiennika ciepła jeśli jest podłączony - tak

Odbiorniki drugorzędowe - tak

Niezależna regulacja klap na RCI FSN3 - tak

Ustawianie funkcjonowania z czujnikiem obecności (RCI FSN3) - tak

Oznaczanie stref (nazwy) - tak

Historia kodów błędów - tak (30 ostatnich alarmów)

Informacja o kontakcie posprzedaż. - tak

Ekran LCD - tak

Kody alarmowe - 55 kodów sklasyfikowanych wg agregatów

Odszranianie w trakcie - tak

Temperatura - tak

Prędkość wentylacji - tak

Obecność wymiennika ciepła - tak

Wskaźnik funkcjonowania - tak

Stan filtra - tak

Wyświetlanie modelu jednostki - tak

Wyświetlanie adresowania jednostki - tak

Zegar (timer) - tak

Uproszczone programowanie godzinowe (raz w danym dniu) - tak

Programowanie tygodniowe - 5 programów dziennie

Skrócony czas nocny - tak

Funkcje opcjonalne(jednostka wewnętrzna, agregat, system) - 30 dostępnych funkcji - Zatrzymanie wentylacji na termoforze Off - Utrzymanie wentylacji na termoforze Off - Połączenie z sondą zdalną - Zmiana adresu jednostki - Anulowanie podgrzewania sprężarki - Połączenie styków opcjonalnych - Blokada trybów

Menu uruchamiania (tak samo dla agregatów) - tak

Menu ostatecznych kodów usterek (przed kodem błędu) - tak

Ustawianie opcjonalnych funkcji instalacji - tak

Sprawdzanie wersji kart głównych (AZ oraz JW) - tak

Ręczne adresowanie jednostek wewnętrznych - tak

Automatyczne adresowanie jednostek wewnętrznych - tak

Zmiana cyklu po zainstalowaniu - tak

Restartowanie ogólne - tak

Automatyczna diagnostyka instalacji - tak

Autotest - tak

Zapamiętywanie błędów - tak

{/tabs-ex} {/tabs}